دیدار اولیا با کادر آموزشی
     
  
خانم سبزه علی موسس و مدیر تمام وقت   -----------
خانم آقایانی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-14
خانم ساجدی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-13.30
 خانم زبردست مشاور شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی
خانم قمی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-14
       
خانم خلیلی معلم اول 2 شنبه 9.30تا 10.30
خانم نوری معلم دوم 4شنبه 11.40-10.40
خانم اصغری معلم سوم 3 شنبه 10.45-11.50
خانم برزگر معلم چهارم 2 شنبه 11.30-10.40
خانم حوتی ریاضی ابتدایی 2 شنبه 13-12.30
خانم قدیانی ادبیات 2شنبه 12.30-12
خانم محمودزاده ریاضی 2 شنبه 12-11.30
خانم دوگر زبان 1 شنبه 12-11.30
خانم شهرامی چرتکه یک شنبه و سه شنبه 8-10
خانم حبیب پور مطالعات 1 شنبه 13-12.30
خانم اسماعیلیان هنر 2 شنبه 8-13
خانم حاضری فن آوری 3 شنبه 13.30-13
خانم میانجی عربی 4 شنبه 9-10
خانم فریدونی زیست و شیمی وعلوم ابتدایی 3شنبه 12.30 -13
خانم میانجی پیام های اسمانی 4شنبه 9-10
خانم شهرامی چرتکه
    1 شنبه           
        3شنبه    
خانم کردی پور فیزیک 1شنبه 11.30-12
خانم مختاری ورزش 2 شنبه 8-13
خانم ایلخانی  آزمایشگاه
1 شنبه
4شنبه
8-13
       
 
     
موفقیت دانش آموزان عزیزمان در مسابقات جشنواره فرهنگی و هنری در منطقه : 
خانمها :
حنانه شاه محمد رتبه دوم در رشته آبرنگ
آیلین نجاری رتبه دوم در رشته گواش
پرنیان حکیمی رتبه اول دررشته مداد رنگی
فاطمه کریمی رتبه دوم در رشته پاستل
ملینا جوانمرد رتبه دوم در رشته پاستل
 
سلاله زمانی رتبه دوم در رشته آبرنگ
روژین الهی مطلق رتبه دوم در رشته آبرنگ
تهمینه صبحی نصرت رتبه دوم در رشته مداد رنگی
پرنیان صادقی پناه رتبه دوم در رشته مداد رنگی
یاسمن پندآموز رتبه اول در رشته معرق
 
حنانه عرب زاده رتبه اول در رشته طراحی با زغال
آیدا دانیاری رتبه دوم در رشته طراحی با زغال
مهدیه حسرتی رتبه سوم دررشته مداد رنگی
هلنا رشادت رتبه اول در رشته منبت
سحر بهرامی  رتبه دوم در رشته رنگ روغن
سحر بهرامی رتبه دوم  دررشته پاستل
آیدا غفوری رتبه اول در رشته گواش
 
 
 
 
 
این موفقیت را به همه ی عزیزان و اولیا گرامی  تبریک عرض مینماییم .