مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
سخن مدیر
 
 
 • والدين عزيز:
  • شما زيستن را به فرزندانتان هديه كرديد تا سبزي آرزوهايتان را در شكوفه وجودشان به نظاره بنشينيد.در سفر زندگي همراهشان شديد براي آنان هم ابر بوديد و هم باران ، هم آفتاب و هم سايه ، همه چيز بوديد تا آنها آنچنان كه شايسته است بودن خود را تجربه كنند.
  • عشق ، نوع دوستي ، خودباوري ، اعتماد و .... را شما به  كودكان ديروز خود كه نو جوانان برومند امروز كشورند هديه كرده ايد . و هم اكنون در انتظار طلوع روشن آينده آنان چشمان اميد خود را به افق فردا دوخته ايد.
  • مجتمع آموزشي حضرت رقيه (س) امروز شمارا در اين انتظار سهيم مي گردد چرا كه باور داريم:
  • هنر زندگي كردن بزرگترين ميراثي است كه پدران و مادران و مربيان و معلمان آگاه ، هوشيار و مدبر مي توانند به فرزندان فردا هديه كنند
  • ميراثي پايان ناپذير كه در سايه آن انسان ها لحظه به لحظه متولد مي شوند و جلوه هاي بي بديل بودن را آنچنان كه شايسته مقام انسان است خلق مي كنند.

     ديروز شاد بوديم به تلاشمان                          امروز شادتر به موفقيتمان

     
   
اهداف وبرنامه های دبستان
 
 
 • 1-هدفمند کردن کلیه فعالیت های آموزشی وپرورشی
 • 2-اجرای صحیح آموزش و اطمینان از حصول  نتیجه در فرایند یادگیری
 • 3-نهادینه کردن تغییر رفتار دانش آموزان بر اثر آموزش
 • 4-ایجاد محیط جدی آموزشی همراه با نشاط لازم در دانش آموزان در سنین مختلف
 • 5-محقق کردن آموزش توصیفی با رویکرد تغییر رفتار در دانش آموزان
 •  
 
 
 
     
   
اهداف وبرنامه های مقطع متوسطه
 
 • 1- محقق شدن استقلال دانش آموزان در یک بازه زمانی معین و آمادگی برای ورود به جوامعی که دارای هدف جدی و معین می باشد.
 • 2-ایجاد آمادگی در دانش آموزان برای ایجاد تمرکز لازم بر روی مطالب  مورد هدف یادگیری
 •  
 • 3-نهادینه کردن تغییر رفتار دانش آموزان بر اثر آموزش