مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
فوق برنامه ها 
 
خلاقیت شیمی
 • **طراحی                                                  

   
 • **نقاشی                              

   
 • **اریگامی

   
  **خلاقیت  سازه های  ماکارونی                               اجرای تئاتر
 •  

  **خلاقیت  شیمی