مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
فضاهای مدرسه
 
 • مساحت کل مدرسه:  2000مترمربع
 •  
 • دارای فضای سبز جذاب
 •  
 • کلاسها ی استاندارد
 • دارای  اتاق فیلم   ،   آزمایشگاه مجهز   ،    کتابخانه ، اتاق بازی
 • برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی
 • اعلام نتایج ماهانه به اولیا
 • خدمات مشاوره ای رایگان
 • سرویس ایاب وذهاب به تمام نقاط شهر
 • برگزاری اردوهای علمی -تفریحی وزیارتی
 •  
 • کلاس های خلاقیت و زبان انگلیسی  و چرتکه با مدرک بدون گرفتن شهریه اضافی
 • کلاس های فوق برنامه درسی و آموزش تست زنی بدون گرفتن شهریه اضافی
     
   
امکانات مقطع متوسطه
 
 •  
 •  
 • برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی
 • خدمات مشاوره ای رایگان
 • آزمایشگاه تخصصی فیزیک -شیمی وزیست شناسی
 • سرویس ایاب وذهاب به تمام نقاط شهر
 • کلاس های فوق برنامه درسی و آموزش تست زنی بدون گرفتن شهریه اضافی
 •  
 • اتاق فیلم مجزا برای نمایش   سی دی های آموزشی
 • مرتبط بودن مدارک  دبیران با رشته تدریس و تخصصی بودن تدریس
 • تحویل کارنامه ماهانه
 • شرکت در جشنواره ها و مسابقات
 •  
     
   
امکانات دبستان وپیش دبستان
 
 •  
 • استفاده از طرح شناور برای پایه های پنجم وششم و ریاضی تخصصی پایه چهارم
 •  
 • آموزش زبان انگلیسی در کنار دروس با ارائه مدرک
 •  
  • آموزش چرتکه  در کنار دروس با ارائه مدرک
 • خدمات مشاوره ای رایگان
 • دارای سرویس ایاب وذهاب به تمام نقاط شهر
 •  
 • استفاده از آزمایشگاه  علوم مجهز به صورت تخصصی

 • استفاده از کیت  مجهز ریاضی  به صورت تخصصی
 • برگزاری اردوهای علمی -تفریحی وزیارتی
 • اتاق فیلم مجزا برای نمایش   سی دی های آموزشی و پاورپوینت
 •  
  • مرتبط بودن مدارک  آموزگاران  با رشته تدریس و تخصصی بودن تدریس
  • تحویل کارنامه ماهانه
  • شرکت در جشنواره ها و مسابقات
 •