مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
 
 
برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت رقیه (س)و حضرت فاطمه زهرا (س)
و توزیع نذری بین دانش آموزان