مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
افتخارات
 
 
 
 
 
مدرسه ی حضرت رقیه (س) افتخار داشته که
در مسابقات مختلف علمی ، هنری ، ورزشی ،فرهنگی و المپیادها و آزمون های مدارس تیزهوشان
شرکت و حائز رتبه شود:
 
 
 
 
 

 
          

* شرکت در آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتی و قبولی در آن :

                   

 *شرکت در مسابقات هنری در منطقه
* شرکت در مسابقه ی کشوری رباتیک و کسب مقام
* شرکت در مسابقه ی استانی شنا و کسب مقام