مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
برگزاری نمازو دعا
 
                 برگزاری مراسم هفتگی دعا ، نماز و روخوانی  قرآن