مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
دستاوردهای مدرسه
 
 
                *کسب رتبه در جشنواره خوارزمی دررشته آزمایشگاه
 
            در سطح منطقه وراه یافتن به مرحله استانی       
                                توسط دانش آموزان پایه هشتم    
*******************************
*کسب مقام برتر در مسابقات علمی ، هنری ، ورزشی ، پرورشی
در سطح منطقه و استان 
 
 
 
******************************
*راه یافتن دانش آموزان به مدارس
تیزهوشان (استعدادهای درخشان) و نمونه دولتی
*******************************
*دارای رتبه برترعلمی و پرورشی در سطح مدارس ناحیه 2 کرج
 
 
*****************************
*دارای رتبه برتردر آزمون های پیشرفت تحصیلی
در سطح استان
 
*****************************
*کسب رتبه ممتاز در رشته شنا در سطح کشور
توسط دانش آموز مها منتظری
 
*****************************
*کسب رتبه در المپیاد علوم و ریاضی در سطح منطقه
 
*****************************
*کسب رتبه در مسابقات ورزشی در سطح منطقه
 
**************************