مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  کادر علمی و پرورشی آموزشگاه  
 
 
 
 
 
موسس و مدیر
 
عصمت سبزه علی توران پشتی
سابقه : 31 سال 

 
 
 
 
 
مشاور
ماه منیر زبردست

سابقه  : 33سال

نام و نام خانوادگی  :    سمیه صفری            
سمت  : دبیر پیام آسمانی 
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی :خدیجه رجبیان
سمت:  دبیر عربی
رشته تحصیلی :  عربی
مدرک تحصیلی : لیسانس

 


نام و نام خانوادگی : بتول بابایی
سمت :دبیر زیست شناسی و شیمی
رشته تحصیلی :کارشناسی

 

نام و نام خانوادگی : ایران کردی پور
سمت : دبیر فیزیک
رشته تحصیلی :زیست
مدرک تحصیلی : کارشناسی

نام و نام خانوادگی :ندا قدیانی
سمت : دبیر ادبیات
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
 
 
 
نام و نام خانوادگی :
شیوا محمودزاده
سمت : دبیر ریاضی متوسطه اول
رشته تحصیلی : ریاضی
مدرک تحصیلی : کارشناسی


نام و نام خانوادگی : زهرا اسماعیلیان و شادی حاضری
سمت : دبیر هنروکار وفناوری
مدرک تحصیلی : کارشناس هنر

نام و نام خانوادگی
الهام ایلخانی زاده
سمت :مسئول آزمایشگاه
رشته تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : نازنین دگر وسمیراحسینی
سمت : دبیر زبان
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
 
 
 
 


نام و نام خانوادگی : زهرا سلگی
سمت :  قرآن
رشته تحصیلی : الهیات
مدرک تحصیلی : کارشناسی


 
 
  کادر علمی وپرورشی آموزشگاه  
 
 طراح آزمون های
پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان
 
فاطمه شکرالهی
رشته تحصیلی :پزشکی
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : زهرا ساجدی مقدم
سمت : مربی پیش دبستان صبح
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم خلیلی
سمت : معلم پایه اول
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
 فرشته گل بابایی
سمت :معلم  پایه دوم  
 
 
 
نام و نام خانوادگی
اعظم اصغری
سمت : معلم پایه سوم

نام و نام خانوادگی
مریم خداوردی
سمت : معلم مطالعات پنجم و ششم و متوسطه اول
 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 

نام و نام خانوادگی
معصومه  کافی
سمت : معلم ریاضی چهارم  پنجم
مدرک تحصیلی : کارشناسی

نام ونام خانوادگی
ساناز فریدونی
سمت : معلم علوم چهارم و پنجم و ششم 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی 
ندا قدیانی
سمت: معلم ادبیات  و پنجم و ششم وهفتم و نهم
مدرک تحصیلی : کارشناس ادبیات
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم سمیرا غفاری
سمت :مربی رباتیک
 
مدرک تحصیلی : کارشناس
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم :سحرکلوند
سمت :مربی ورزش
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی