کادر علمی و پرورشی آموزشگاه
     
 
 
 
 
 
موسس و مدیر
 
عصمت سبزه علی توران پشتی
سابقه : 32 سال 

 
 
 
 
 
مشاور
خانم زبردست

سابقه  : 33سال

نام و نام خانوادگی  :    خانم میانجی            
سمت  : دبیر پیام آسمانی 
مدرک تحصیلی : لیسانس الهیات
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی :خانم میانجی
سمت:  دبیر عربی و قرآن
رشته تحصیلی :  عربی
مدرک تحصیلی :  لیسانس الهیات

 


نام و نام خانوادگی : خانم فریدونی
سمت :دبیر زیست شناسی و شیمی
رشته تحصیلی :لیسانس شیمی

 

نام و نام خانوادگی :خانم کردی پور
سمت : دبیر فیزیک
مدرک تحصیلی : لیسانس

نام و نام خانوادگی :خانم قدیانی
سمت
:دبیر ادبیات پنجم و ششم ومتوسطه اول 
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
نام و نام خانوادگی 
خانم محمودزاده
سمت : دبیر ریاضی متوسطه اول
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


نام و نام خانوادگی : خانم اسماعیلیان
و خانم حاضری
سمت : دبیر هنروکار وفناوری
مدرک تحصیلی : کارشناس هنر

نام و نام خانوادگی
خانم ایلخانی زاده
سمت :مسئول آزمایشگاه
رشته تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : خانم دوگر 
سمت : دبیر زبان
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 


 
 
کادر علمی وپرورشی آموزشگاه
     
 
 طراح آزمون های
پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان
 
فاطمه شکرالهی
رشته تحصیلی :پزشکی 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم خلیلی
سمت : معلم پایه اول
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
نوری
سمت :معلم  پایه دوم  
 
 
 
نام و نام خانوادگی
اعظم اصغری
سمت : معلم پایه سوم
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم برزگر
سمت :معلم پایه چهارم

نام و نام خانوادگی
خانم حبیب پور
سمت : معلم مطالعات پنجم و ششم و متوسطه اول
 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 

نام و نام خانوادگی
خانم حوتی
سمت : معلم ریاضی   پنجم وششم
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم شهرامی
سمت :مربی چرتکه
 
مدرک تحصیلی : کارشناس
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم مختاری
سمت :مربی ورزش
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی
 
 
 

 
     
موفقیت دانش آموزان عزیزمان در مسابقات جشنواره فرهنگی و هنری در منطقه : 
خانمها :
حنانه شاه محمد رتبه دوم در رشته آبرنگ
آیلین نجاری رتبه دوم در رشته گواش
پرنیان حکیمی رتبه اول دررشته مداد رنگی
فاطمه کریمی رتبه دوم در رشته پاستل
ملینا جوانمرد رتبه دوم در رشته پاستل
 
سلاله زمانی رتبه دوم در رشته آبرنگ
روژین الهی مطلق رتبه دوم در رشته آبرنگ
تهمینه صبحی نصرت رتبه دوم در رشته مداد رنگی
پرنیان صادقی پناه رتبه دوم در رشته مداد رنگی
یاسمن پندآموز رتبه اول در رشته معرق
 
حنانه عرب زاده رتبه اول در رشته طراحی با زغال
آیدا دانیاری رتبه دوم در رشته طراحی با زغال
مهدیه حسرتی رتبه سوم دررشته مداد رنگی
هلنا رشادت رتبه اول در رشته منبت
سحر بهرامی  رتبه دوم در رشته رنگ روغن
سحر بهرامی رتبه دوم  دررشته پاستل
آیدا غفوری رتبه اول در رشته گواش
 
 
 
 
 
این موفقیت را به همه ی عزیزان و اولیا گرامی  تبریک عرض مینماییم .