چاپ خبر
دبستان دخترانه حضرت رقیه شنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۲
برگزاری جلسات انجمن و اولیا و مربیان
 
 
 
اولیای محترم بدینوسیله به اطلاع می رساند که  جلسه انجمن و اولیا مدرسه و آشنایی با روش تدریس همکاران 
در تاریخ های ذکر شده برگزار خواهد شد :
 
مقطع ابتدایی  (پایه های چهارم ،پنجم و ششم )
روز یکشنبه 16 مهر ماه   ساعت 16 تا 17:30
مقطع متوسطه اول (پایه های هفتم ،هشتم و نهم )
روز سه شنبه  18 مهر ماه ساعت 16 تا 17:30
 
(حضور پدر یا مادر یا هردو راس ساعت مقرر در جلسه مورد تاکید می باشد )
 
مکان برگزاری جلسات:   شهرک بنفشه ،خیابان لاله غربی ، بعد ازلاله 4 
 
   با تشکر از همراهی شما
 
 
اولیای محترم بدینوسیله به اطلاع می رساند که جلسه انجمن و اولیا مدرسه و آشنایی با روش تدریس همکاران در تاریخهای ذکر شده برگزار خواهد شد :
 
مقطع ابتدایی دو (پایه های چهارم ،پنجم و ششم )
روز یکشنبه 16 مهر ماه   ساعت 16 تا 17:30
مقطع متوسطه اول (پایه های هفتم ،هشتم و نهم )
روز سه شنبه  18 مهر ماه ساعت 16 تا 17:30
 
(حضور پدر یا مادر یا هردو راس ساعت مقرر در جلسه مورد تاکید می باشد )
 
مکان برگزاری جلسات :   شهرک بنفشه ،خیابان لاله غربی ، بعد از لاله 4 ، 
 
   با تشکر از همراهی شما
انتهای پیام/.